Zakup nieruchomości z kredytem 2%. Czy ceny mieszkań wzrosną? 

Bezpieczny kredyt 2% to rządowy program dla osób z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Pożyczkę na preferencyjnych warunkach mogą zaciągnąć ci, którzy nie ukończyli 45 roku życia i przede wszystkim nie posiadają na własność żadnego lokalu mieszkalnego. Czym jest Bezpieczny kredyt 2% i kto z niego może skorzystać? Czy Bezpieczny kredyt 2% jest rzeczywiście bezpieczny i opłacalny? Jakie są realne koszty tej pożyczki? Czy kredyt 2% wpłynie na rynek nieruchomości – jeśli tak, to w jaki sposób? 

Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.  

Zakup nieruchomości z Bezpiecznym kredytem 2% – jakie warunki? 

Program Bezpieczny kredyt 2% wystartował 3 lipca 2023 roku. W tym dniu weszły w życie przepisy ustawy z 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Tą ustawą  rząd wprowadził do życia tzw. Bezpieczny kredyt 2 %. Jest to pożyczka na zakup nieruchomości, w tym przypadku pierwszego lokalu mieszkalnego. Kredytobiorca otrzymuje preferencyjne warunki pożyczki oraz dopłaty państwa do spłacanych rat przez pierwsze 10 lat. Oferowane dopłaty finansowane pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który powstał w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bezpieczny kredyt 2% można uzyskać na:

 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie, 
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub do domu jednorodzinnego,
 • budowę domu jednorodzinnego w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowej lub jej części przeznaczonej pod budowę na niej tego domu, 
 • dokończenie budowy domu.   

Bezpiecznego kredytu 2% nie można wykorzystać na spłatę czyli refinansowanie już wcześniej kupionego na kredyt mieszkania.

Z Bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać osoby, które:

 1. chcą kupić mieszkanie albo gotowy lub wybudować dom jednorodzinny na swoje potrzeby mieszkaniowe;
 2. chcą kupić mieszkanie spółdzielcze na swoje potrzeby mieszkaniowe;
 3. w dniu złożenia wniosku nie przekroczyły wieku 45 lat, a gdy kredytobiorców jest dwóch – warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna osoba. Kredyt ten mogą wspólnie zaciągnąć małżonkowie lub partnerzy, którzy wspólnie wychowują w jednym gospodarstwie domowym minimum jedno dziecko i są jego rodzicami;
 4. w dniu udzielania pożyczki, wnioskodawcy nie mogą być posiadaczami jakiegokolwiek mieszkania, domu jednorodzinnego. Nie mogą też mieć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo domu. Warunkowi temu podlegają wszystkie osoby w danym gospodarstwie domowym;
 5. nie posiadają innego kredytu hipotecznego;
 6. z Bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać również cudzoziemcy, którzy chcą kupić nieruchomość w Polsce. Muszą prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce lub poza Polską wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, wtedy Bezpieczny kredyt 2% mogą otrzymać wspólnie z tą osobą.

Posiadanie przed wystąpieniem z wnioskiem o  Bezpieczny kredyt 2% prawa własności do innego lokalu mieszkalnego, obligatoryjnie wyklucza taką osobę z możliwości skorzystania z tej pożyczki. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki

Pierwszą sytuacja dotyczy kredytobiorcy albo osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo domowe, którzy odziedziczyli lub otrzymali darowiznę w postaci tylko jednego mieszkania, domu jednorodzinnego i sprzedali je przed ukończeniem 18 lat. Takie osoby ustawa traktuje, jakby nie posiadały żadnej nieruchomości. 

Druga sytuacja obejmuje kredytobiorców, którzy nabyli udział w lokalu mieszkalnym w drodze dziedziczenia lub darowizny w wysokości nie większej niż 50 %. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy i osoby, która prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Trzecia sytuacja mówi o tym, że jeśli kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiada lub posiadała mieszkanie albo dom jednorodzinny, które swoją decyzją wyłączył z użytkowania nadzór budowlany. Przypadki takiego wyłączenia dotyczą wypadków, które wydarzyły się co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% i obejmują:

 • katastrofy budowlane,
 • skutki działania żywiołów naturalnych np.: powodzi, wiatru, osunięcia ziemi, pożaru. 

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 500 000 zł dla jednej osoby, a 600 000 zł dla osób, które wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i wychowują co najmniej jedno dziecko.

Poza tym, by uzyskać wsparcie w postaci Bezpiecznego kredytu 2%, kredytobiorca musi wnieść wkład własny. Wysokość wkładu własnego ustala bank udzielający kredytu. Wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 000 zł. Mogą nim być środki finansowe, ale i nieruchomość gruntowa, która jest własnością kredytobiorcy pod warunkiem, że nie ciąży na niej kredyt lub kredyt zaciągnięto w celu pokrycia wydatków na budowę domu jednorodzinnego na tej właśnie nieruchomości.

Osoby, które mają środków na wkład własny, mogą również skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%. Tu pomocny jest program „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

  Bezpieczny kredyt 2% a zdolność kredytowa. Ile musi zarabiać kredytobiorca?

  Ocena zdolności kredytowej i decyzja o możliwości udzielenia kredytu na zakup nieruchomości należy do banku, który udzieli pożyczki.

  Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2023 r. zmieniła Rekomendację S w zakresie zasad obliczania zdolności kredytowej. Dlatego też zdolność kredytowa w przypadku kredytobiorców starających się o Bezpieczny kredyt 2%, jest wyższa niż w przypadku pozostałych osób chcących skorzystać z kredytowej oferty banków. Poza tym dla osób, które zdolności kredytowej nie mają, stworzono program – Konto Mieszkaniowe. 

  Warto wiedzieć, że w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% rata nie powinna przekroczyć 950 zł. Jednak banki wymagają dochodów na poziomie około 3100 zł netto miesięcznie. Zdolność kredytowa jest liczona zgodnie z zaleceniami Rady Polityki Pieniężnej. Uwzględnia więc dopłaty do rat, które kredytobiorca otrzyma przez okres 10 lat czyli przez 120 pierwszych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.

  Trzeba jednak tutaj nadmienić, że ustawa z 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie przewiduje możliwości wzięcia kredytu razem np. z rodzicami, by zwiększyć swoją zdolność kredytową. 

  Ile wyniesie całkowite oprocentowanie kredytu? Czy 2% to faktyczne 2%?

  Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2% przez pierwsze 10 lat spłaty będzie stałe. Wyniesie 2%. Jednak oprocentowanie nie oznacza wszystkich kosztów Bezpiecznego kredytu 2%. Jest jeszcze marża banku i ubezpieczenie. Do kosztów należy też dodać prowizję bankową, jeśli będzie pobierana. Jednak bank, który udzieli Bezpiecznego kredytu 2%, nie będzie mógł stosować wobec kredytobiorcy gorszych warunków niż przy udzielaniu kredytu hipotecznego w ramach swojej standardowej oferty. Poza tym po upływie 10 lat z dopłatami, Bezpieczny kredyt 2% zostanie oprocentowany stopą zmienną. Kredytobiorca powinien także pamiętać, że w dniu podpisania umowy pozna oprocentowanie w okresie 5 pierwszych lat. Po 5 latach ponownie bank ustali oprocentowanie kredytu i nową wysokość dopłat. Wszystko jest uzależnione od rzeczywistego oprocentowania kredytów ze stopą stałą w bankach. 

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) waha się w zależności od banku. W czterech bankach, w których już od dziś można ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2 %, całkowity koszt kredytu (RRSO) waha się od 4,72% do 5,73 %. RRSO uwzględnia oprocentowanie nominalne i inne koszty związane z kredytem, czyli marżę banku, opłaty prowizyjne i koszty ubezpieczenia. 

  Wady Bezpiecznego kredytu 2% i zagrożenia

  Bezpieczny kredyt 2%, choć wydaje się być idealnym rozwiązaniem na niepewne czasy, to ma jednak wady i zagrożenia, które warto poznać przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu tej pożyczki. Oto niektóre z nich:

  • Dodatkowe, nieprzewidziane koszty: mimo obiecującej niskiej stopy procentowej, oferta Bezpieczny kredyt 2% skrywa dodatkowe koszty. W większości banki pobierają marżę, prowizję i ubezpieczenie. Te koszty należy opłacić z góry.
  • Rygorystyczne wymogi: właściciel nieruchomości kredytowanej nie może jej wynająć w okresie z dopłatami do kredytu, nie może nabyć innej nieruchomości, można też stracić dopłaty decydując się np. na szybszą spłatę kredytu.
  • Ograniczenia dostępności: kryterium wiekowe, limity dotyczące kwot zaciąganych kredytów, kwestia posiadania dziecka w przypadku związku partnerskiego.  
  • Ryzyko zmiennej stopy procentowej: oferta obiecuje niską stopę procentową na początku, to należy zwrócić uwagę, że stała stopa nie będzie obowiązywać przez cały okres kredytowania.
  • Wysokość raty: może wzrosnąć, a wzrośnie na pewno po 10 latach, gdy przestaną obowiązywać dopłaty do pożyczki. 

  Czy Bezpieczny kredyt 2% wpłynie na ceny i sprzedaż mieszkań? 

  Zgodnie z opiniami ekspertów, wprowadzenie programu Bezpieczny Kredyt 2%, może spowodować wzrost cen mieszkań. Dlaczego? Ponieważ zwiększy się popyt na mieszkania, który wynika z wprowadzenia programu. Z badań wynika, że 68% agencji i biur nieruchomości potwierdza, iż Bezpieczny kredyt 2% będzie miał wpływ na wzrost i zmianę cen mieszkań, choć w każdym mieście może być ta sytuacja inna. 

  Nie oznacza to, że wprowadzenie programu Bezpieczny kredyt 2% nie wpłynie też pozytywnie na rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. Zwiększony popyt może wymusić zintensyfikowanie działania deweloperów oraz firm budowlanych. Deweloperzy szykują między innymi specjalną ofertę skierowaną do potencjalnych beneficjentów Bezpiecznego kredytu 2%. Wychodzą naprzeciw klientom z mniejszym budżetem. Tym samym dostosowują plany inwestycyjne do limitów cenowych programu Bezpieczny Kredyt 2%. Powstanie prawdopodobnie więcej mieszkań kompaktowych i niewielkich metrażowo, o funkcjonalnych rozkładach z optymalnym wykorzystaniem miejsca. 

  By poznać szczegóły programu Bezpieczny kredyt 2% zapraszamy do kontaktu z wykwalifikowaną agencją nieruchomości i doradcami finansowymi. Nasz artykuł nie jest stricte sensu poradą prawną ani finansową. Zapraszamy do kontaktu z PRODOMA – biuro nieruchomości, zarządzanie najmem,  sprzedaż nieruchomości.  

  Sebastian Milczarek

  Sebastian Milczarek ekspert rynku nieruchomości

  Zobacz też