Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU PRODOMA INVESTMENT

Drogi użytkowniku!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem internetowym dostępnym na stronie prodoma-investment.pl (dalej jako „Serwis”), oraz świadczonymiprzez nas usługami.

Ochrona Twoich danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna i cieszymy się, że nam zaufałaś/eś. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies („Polityka”) opisuje jakie dane przetwarzamy o Tobie, w jakich celach i w związku z tym jakie przysługują Ci prawa.

Świadcząc usługi dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się w sposób bezpieczny i w oparciu o przepisy „RODO” (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką, a w razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Życzymy miłej lektury!

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Prodoma sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000537017, NIP 527-27-26-831(dalej jako: „Prodoma”)
 2. Prodoma jest administratorem danych osobowych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, reklamy i sprzedaży usług.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu prosimy kierować do pod następujący adres e-mail: biuro@prodoma.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 1. Prodoma przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim zostały one pozyskane za pośrednictwem Serwisu, tj.: za pośrednictwem formularza kontaktowego lub funkcjonalności „Wyślij zapytanie” za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zależności od tego, jakie dane nam podasz, będziemy przetwarzać m.in.: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne informacja, które zdecydujesz się nam podać w przesłanej przez Ciebie wiadomości.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, prowadzona z Tobą rozmowa może być przez nas nagrywana, o czym poinformujemy Cię na wstępie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na nagrywanie, rozmowa zostanie przerwana i zarekomendujemy Ci dalszy kontakt z Prodoma za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę.
 4. Twoje dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
  1. świadczenia przez Prodoma usług za pośrednictwem Serwisu oraz sprzedaż usług pośrednictwa w najmie nieruchomości;
  2. księgowych w zakresie wystawianych faktur, procesowania płatnościoraz archiwizowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego;
  3. poprawy jakości działania naszego Serwisu oraz dla celów analitycznych (tj. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, optymalizacji procesów obsługi klienta, budowania wiedzy o Tobie, itp.);
  4. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym: (i) przedstawiania Ci ofert usług własnych w celu ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jeżeli wyrazisz na to zgodę); (ii) wysyłania Ci informacji handlowych drogą mailową, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę;
  5. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym rozpatrywania reklamacji i odpowiadania na zapytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
  6. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w przyszłości w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
 5. Twoje dane są przetwarzane na podstawie:
  1. prawnie uzasadnionego interesu Prodoma tj.:
   1. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
   2. dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
   3. poprawy jakości i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
  2. przepisów prawa, w zakresie w jakim Prodoma ma obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych.
 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych dla celów marketingowych nie jest dopuszczalne w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, możemy zbierać dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celu.
 7. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).
 8. Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.
 9. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są nam niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania Twoich danych osobowych, w zależności od kategorii danych,  uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy wciąż jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem i czy korzystasz z Serwisu (w najszerszym możliwym zakresie Prodoma usuwa Twoje dane gdy przestajesz być użytkownikiem Serwisu); (ii) okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń biznesowych albo konsumenckich (3 do 6 lat) (iii) obowiązkowe okresy retencji wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, a którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy).
 10. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadcząc usługi na naszą rzecz, przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu oraz wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wytyczne (podmioty przetwarzające dane lub inaczej „processorzy”). W szczególności, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane będących hostingodawcami, wybieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE, a także innym starannie wyselekcjonowanym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz usługi IT, usługi księgowe lub rachunkowe, obsługi klienta lub inne usługi prawne bądź doradcze.
 11. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, innym niż podmiot przetwarzający płatności wskazany w Regulaminie. Istnieje jednak możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, pod warunkiem, że będzie istniała podstawa prawna udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy).
 12. W przypadku nabycia Serwisu przez podmiot trzeci, Twoje dane mogą zostać udostępnione takiemu podmiotowi.

TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, które o Tobie przetwarzamy, oraz m.in. następujących informacji: w jakich celach przetwarzamy dane, komu je przekazujemy, jak długo je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Wszystkie te informacje zawarte są w Polityce, którą czytasz, jednak jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz wykonać swoje prawo dostępu do danych kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@prodoma.pl. Wszelkie informacje zostaną udzielone Ci w maksymalnym terminie 30 dni. Twoje prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w pewnych okolicznościach, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 2. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane się zdezaktualizowały lub są z jakiegokolwiek innego powodu niepoprawne, masz prawo żądać, abyśmy je poprawili. W takim wypadku skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie wprowadzimy właściwe zmiany.
 3. Masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, m.in., jeżeli przestaną być nam niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane (szczególnie jeżeli przestaniesz być użytkownikiem Serwisu) lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania bądź cofniesz zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania. Usunięcie danych potwierdzimy mailowo w powyższym terminie. W prawnie uzasadnionych okolicznościach (gdy wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub jest konieczne do dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami), będziemy przetwarzać Twoje dane pomimo Twojego żądania ich usunięcia.
 4. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w celach marketingowych), przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Podobnie jak w przypadku innych praw, ustosunkujemy się do Twojego żądania w maksymalnym terminie 30 dni.
 5. Ponadto, zgodnie z RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (np.: jeżeli kwestionujesz zgodność z prawem prowadzonego przez nas przetwarzania), a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli masz uwagi donośnie do tego jak przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: biuro@prodoma.pl lub pisemnie na adres: Prodoma sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.
 6. Przysługuje Ci też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

 1. W celu poprawy działania Serwisu korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak web beacons i devicefingerprinting. Korzystamy również z narzędzi Google Analytics. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii może wpływać na poprawne działanie Serwisu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstowe, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis do Twoich indywidualnych potrzeb. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”: „sesyjne cookie”, które zostają wykasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu strony, a także „trwałe cookies”, które pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia. Przetwarzanie i korzystanie z plików „cookie” jest domyślnie włączone. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym czasie. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii, a także możliwości ich wyłączenia dla danej przeglądarki znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Web beacons (zwane również „pixeltags”) to pliki przezroczystych obrazów wykorzystywanych do monitorowania Twojej wizyty w ramach Serwis i jego interakcji ze stroną internetową.
 4. Google Analytics to narzędzie, z którego korzystamy w celu zliczania wizyt w Serwisie, sprawdzania jego działania i udoskonalania jego funkcjonowania.Więcej informacji na temat narzędzi Google Analytics oraz prywatności użytkowników znajduje się na następującej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 5. Device fingerprinting Device fingerprinting to technologia, która umożliwia nam gromadzenie informacji o Twoim urządzeniu (rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, wtyczki, strefa czasowa, inne ustawienia). Wykorzystujemy te informacje do identyfikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Serwisie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
 2. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.